No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (ข่าว)
 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555

คำค้นหา : ทุน       
เวลา : 2012-01-08 21:51:44
/ ผู้โพสเนื้อหา : chammalee

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน
 
กิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนคือการจัดสรรทุนให้นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 4 เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อและจัดลำดับนักศึกษาไม่เกิน 5 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 
Download
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 Download
3. แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program)Download
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
The Office of the Higher Education Commission
 328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel: (66) 2610 5391 - 99, (66)2610 5401 - 03, (66) 2610 5462 - 64
Fax: (66) 2354 5570, (66) 2354 5614    Email: int_coop@mua.go.th
ไฟเขียวขยายเวลาทุนเรียนดีวิทย์ พร้อมผลิตแพทย์เพิ่ม
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
เวลา : 2012-04-10 19:23:34 / อ่านแล้ว ( 1789 )
ปัดฝุ่น กรอ. ลุยต่อกองทุนกู้ยืม เร่งยุบรวม กยศ.
?เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรี?ชิง1ล้านพร้อมทุนเรียนดุริยางคศิลป์ มหิดล
หอการค้าอเมริกันมอบทุนเรียนปริญญาตรี
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา