No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (ข่าว)
 

ปัดฝุ่น กรอ. ลุยต่อกองทุนกู้ยืม เร่งยุบรวม กยศ.

คำค้นหา :        
เวลา : 2012-04-10 08:19:49
/ ผู้โพสเนื้อหา : admin

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ครม. ลุยต่อโครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต เพื่อยุบรวมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุม ครม. วันที่ 10เม.ย. นี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ครม.เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สำหรับนิสิต นักศึกษาผู้ขอรับทุนรายใหม่ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555และปีการศึกษาต่อๆ ไปในระดับ ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ทุกสาขา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเคยมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 13พ.ค.52เห็นชอบการกู้ยืมสำหรับผู้กู้รายใหม่ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 52เป็นรุ่นสุดท้ายและให้สิ้นสุดโครงการ กรอ. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ที่จะลดข้อจำกัดการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง จึงจัดให้มีโครงการ กรอ. โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชำระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้ กยศ. ปรับปลี่ยนการชำระหนี้ เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต โดยสามารถให้ทุนแบบต้องใช้คืนแก่นิสิตนักศึกษาใหม่ได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555เป็นต้นไป ใช้เงินงบประมาณ จำนวน 6,000ล้านบาทต่อภาคการศึกษา โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือของ กรอ. ซึ่งปัจจุบัน กรอ.มียอดเงินคงเหลือ 6,282.3481ล้านบาท

ทั้งนี้ กรอ.รายงานว่ากองทุน กรอ.ได้ให้กู้ยืมเรียนไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2554ทั้งสิ้น 315,207ราย เป็นเงิน 7,800.7683ล้านบาท มีผู้ครบกำหนดชำระหนี้ 257,886ราย ซึ่งชำระหนี้งวดแรกในวันที่ 5ก.ค. 2554จำนวน 116.4713ล้านบาท มีผู้มาชำระ 95,000ราย กองทุนได้รับคืนแล้วทั้งสิ้น 411.9608ล้านบาท เนื่องจากมีสถานศึกษาคืนเงินเต็มจำนวนที่ได้กู้ยืมไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวมีหลักการดังนี้คือ 1.การให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ประกอบด้วยทุนการศึกษาที่จ่ายเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่สถานศึกษามีสิทธิเรียกเก็บ และทุนค่าครองชีพสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2.ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการขอรับทุน การให้ทุนและการชำระคืนโดยให้นิสิตนักศึกษาผู้ขอรับทุนเริ่มชำระคืน ต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอ ตลอดจนกำหนดมาตรการอื่นเท่าที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ 3.ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดเงื่อนไขและวิธีการให้ทุนการศึกษา ที่ต้องใช้คืนและการชำระคืน โดยให้ผู้รับทุนการศึกษาที่ต้องใช้คืน เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะส่งคืนได้ และ 4.ให้ ศธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ กค. และสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีความเป็นเอกภาพเพียงระบบเดียว.


ที่มา ไทยรัฐ
ไฟเขียวขยายเวลาทุนเรียนดีวิทย์ พร้อมผลิตแพทย์เพิ่ม
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
สวทช.ชวนป.ตรีชิงทุนวิจัย
เวลา : 2012-04-10 19:23:34 / อ่านแล้ว ( 1788 )
ปัดฝุ่น กรอ. ลุยต่อกองทุนกู้ยืม เร่งยุบรวม กยศ.
?เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรี?ชิง1ล้านพร้อมทุนเรียนดุริยางคศิลป์ มหิดล
หอการค้าอเมริกันมอบทุนเรียนปริญญาตรี
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา