No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (ข่าว)
 

โครงการรับตรง สอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คำค้นหา : โครงการรับตรงสอบตรง -คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น     
เวลา : 2012-05-04 16:29:32
/ ผู้โพสเนื้อหา : PARINYARAT

โครงการ รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น Update

tumrod 

 

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับประถมจาก โรเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 bandit 

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม โครงการรับพิเศษ ปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติ

1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้องถื่นของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร

เกณฑ์คัดเลือก
O-NET GAT และ PAT2

 pn

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2555

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2 เป็นหญิงหรือชาย อายุ 18-30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
3 มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร น้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม


รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556
รับตรง คณะศึกษา ม.เชียงใหม่ 2556
เวลา : 2012-09-21 16:23:21 / อ่านแล้ว ( 1670 )
โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556
โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2556
โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2556
เวลา : 2012-09-21 16:22:08 / อ่านแล้ว ( 1434 )
รับตรง ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษและทุนเพชรราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 56
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา